Formularz zgłaszania rodzin

Uwaga. Zastrzegamy sobie możliwość skracania tekstu i przeredagowania. Podanie adresu e-mail oznacza zgodę na umieszczenie go na naszej stronie. Dobrym pomysłem jest założenie sobie dodatkowego konta e-mail. Dla ochrony przed spamem, znak @ jest modyfikowany.

Prosimy nie opisywać historii rodziny po wojnie. Jest to już nie na temat, jak również może podlegać polskiej ustawie o ochronie danych osobowych. Można wskazać miejsce osiedlenia rodziny tuż po wojnie. Liczy się wiedza: jeżeli ktoś z Państwa posiada wiedzę na temat kresów południowo-wschodnich II RP lecz pisanie nie jest jego mocną stroną, prosimy mimo to napisać. Ewentualne błędy ortograficzne, czy stylistyczne zostaną poprawione i zapomniane.

W formularzu można dopisać dzieci urodzone do 1945 r. włącznie.

Celem ujednolicenia naszych stron kresowych do stron województwa wołyńskiego, która powstała dużo wcześniej, i na której się wzorujemy - prosimy pisać według niżej podanego wzoru:

1. Wpisz miejscowość określając gminę, powiat i województwo (patrz Spis miejscowości). Gdy takiej brakuje w naszym spisie – napisz nazwę miejscowości określając czy to jest: miasto, wieś, kolonia, osada, futor, leśniczówka, gajówka, stacja kolejowa - podając gminę, powiat i województwo). Przykład:

gmina wiejska Kopyczyńce, powiat kopczyniecki, województwo tarnopolskie

2. Poniżej, zaczynając od gospodarza, wymień członków rodziny, dołącz informacje o innych rodzinach w miejscowości wg wzoru:

1. Nowak Marian 1900 - s. Jana i Marii z d. Kowal z Ostroga, żona Aniela 1903 z d. Lech - c. Józefa i Anny z d. Mlak z Łucka, dzieci: Jan 1925, Zofia 1929.
2. Jankowski Albin 1899 – s. Józefa i Anny z d. Lisiecka z Annopola, żona ..., itd.

3. Kto zgłasza – podaj swoje imię i nazwisko.

4. Podaj adres e-mail.

5. Podaj źródło (gdy informacja jest inna niż własna).

6. Napisz krótką informację dotyczących rodzin i ich sąsiadów mieszkających w tej miejscowości, zdarzeń historycznych, napadu banderowców, osób zamordowanych, eksodusu ludności, itp. Obszerniejsze informacje, jak wspomnienia, dokumenty i zdjęcia prosimy przysyłać w odrębnych plikach.

Strony są uzupełniane ręcznie i wpis nie pojawi się natychmiast. Zostanie dodany do kolejki, którą wydłuża usuwanie błędów interpunkcyjnych, ortograficznych, konwersje znaków, niezbędne skracanie tekstu, usuwanie informacji nie na temat, odszukanie odpowiedniego fragmentu mapy dla nowych stron czy ustalenie opracowywanych w okolicy miejscowości, itp.

Dane prosimy sporządzać w popularnych formatach tekstowych: doc, odt, rtf czy txt i przekazywać je w postaci załączników, poprzez formularz kontaktowy.

© 2023 kresowemiejscowosci.pl